Latijnse naam

Quercus rubra

Nederlandse naam

Amerikaanse eik

Amerikaanse eik
Bron: Boomkwekerijen M. van den Oever & Zonen B.V.

Eigenschappen

De Amerikaanse eik, ook wel Rode eik genoemd, is een bekende eikensoort en deze is veel gebruikt in de bosbouw. Het is dan ook een belangrijke boom voor de houtindustrie. Een forse boom die 25 tot 30 meter groot kan worden. Het blad van de Amerikaanse eik verteert slecht in het najaar. In bossen worden Amerikaanse eiken steeds vaker gekapt. De soort is invasief en verstoort de biodiversiteit.

Toepassing

Aangeplant als straat- en laanboom , maar ook landschappelijk veel gebruikt.

Herkomst

Oosten en midden van de Verenigde Staten.