Iepenhoek

Latijnse naam

Ulmaceae

Herkomst

In dit gedeelte van het Bomenbos staan 9 verschillende soorten iepen. De iep, ook wel olm genoemd, is een geslacht van loofbomen.

Eigenschappen

De Iip heeft een rijke historie als stads- en landschapsboom. In Amsterdam is het één de meest aangeplante boomsoort van de stad.

Iepen kwamen vroeger in grote getalen voor in Europese bossen. Steeds meer werd de vruchtbare grond gebruikt als landbouwgrond en

verdwenen de iepen langzaam. Het hout van de iep werd vroeger gebruikt door de Nederlandse Spoorwegen. Wagons werden met iepenhout afgetimmerd.

Iepen in Nederland kregen het moeilijk door de iepenziekte. Dit is een schimmelziekte onder de Iepen die wordt veroorzaakt door de Iepenspintkever. Vandaag de dag worden er steeds meer iepen gekweekt die goed resistent zijn tegen de iepenziekte. De iep maakt dus langzaam zijn Come-back in Nederland.

De iep kan men makkelijk herkennen aan zijn scheve bladvoet. De bladhelften onder aan de steel komen niet tegen elkaar. Het typische kenmerk van een Iep.