Herkomst

In het Leudal vindt men nog op enkele plekken een landschapsgebied met oude boskernen, houtwallen en struwelen. Dit is het geval op de steile randen van de beekdalen.
Hier vindt men bij de Roggelsche beek, Tungelroyse beek, Zelsterbeek, Leubeek en Haelensche beek nog van deze oude bossen, struwelen en houtwallen.

Op deze gecreëerde heuvel in het Bomenbos hebben we een oud eikenbos nagebootst.
Het zijn autochtone, inheemse planten en we hebben de soorten aangeplant die in de oude boskernen van Leudal voorkomen in het eikenbos. Dit zijn:

  • Zomereik
  • Wintereik

Tussen de struwelen is een bloemenmengsel gezaaid dat laag blijft en gezaaid kan worden tussen het houtachtige gewas.
Dit bloemenmengsel bestaat uit de volgende soorten:
 

Latijnse naamNederlandse naam
Achillea millefolium  Duizendblad
Centaurea cyanus                 Korenbloem
Hypochaeris radicata                 Gewoon biggenkruid
Leucanthemum vulgare           Gewone margriet
Lotus corniculatus var. corniculatus         Gewone rolklaver
Matricaria chamomilla             Echte kamille
Medicago lupulina                 Hopklaver
Papaver rhoeas                 Grote klaproos
Plantago lanceolata                 Smalle weegbree
Prunella vulgaris                 Gewone brunel
Rumex acetosella                 Schapenzuring
Silene dioica                     Dagkoekoeksbloem
Trifolium pratense                 Rode klaver
Trifolium repens FG                 Witte klaver
Tripleurospermum maritimum         Reukeloze kamille