De gemeente Leudal respecteert uw privacy. U heeft er recht op dat de gemeente Leudal zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is onder meer vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring geven wij u inzicht in de uitgangspunten die de gemeente Leudal toepast bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw websitebezoek

De gemeente Leudal gebruikt cookies op haar website. Een cookie is een tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Die cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Als u dat wenst, kunt u ervoor kiezen om zich via uw internetbrowser af te melden voor cookies. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Als gemeente zijn we geïnteresseerd in gegevens die inzicht geven in gedrag van de bezoekers van onze website. Deze gegevens worden gemeten met behulp van een analyseprogramma. Zo meten we bijvoorbeeld welke pagina’s het meest bezocht worden, op welk tijdstip de meeste bezoekers komen, hoe lang bezoekers op de site blijven, etc. Dit heeft alleen tot doel de website te verbeteren.

Kinderen

De gemeente Leudal heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens worden verzameld zonder uw toestemming.

Social Media 

De gemeente Leudal maakt voor haar social media uitingen gebruik van onder andere Facebook. Facebook is een veelvuldig gebruikt medium binnen de gemeentewereld om te communiceren met haar inwoners. Echter, Facebook kan met het doorhalen van de Privacy Shield overeenkomst niet voldoen aan de privacy-eisen die in de Europese GDPR worden gesteld. Ondanks dat het, gezien het doeleinde waarvoor deze pagina wordt gebruikt, zeer klein is, willen wij u hier wel op wijzen. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens bij het plaatsen van berichten op social media. Daarnaast is het gebruik (aan- en afmelden op Facebook) vrijblijvend en betreft het dus uw eigen keuze.

Vragen over privacy

Als u algemene privacy gerelateerde vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via formulier privacy vraag. Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Formulier Algemene vraag over privacy(externe link)

Zoals eerder genoemd, is binnen de gemeente een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezien op een goede naleving van de privacywetgeving. Onderdeel van de taken van de FG is het beantwoorden van privacy gerelateerde vragen. Onze Functionaris voor de Gegevensbescherming is te bereiken via fg@leudal.nl(externe link) of via het algemene nummer 0475 – 85 90 00.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mochten we er toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)(externe link)(externe link).