Latijnse naam

Carpinus betulus

Nederlandse naam

Gewone haagbeuk

Eigenschappen

De Haagbeuk heeft bijzonder hard hout. Voordat er ijzer algemeen gebruikt werd, gebruikte men vaak Haagbeukenhout. Dit harde hout werd ook gebruikt als Slagersblok.
In verschillende streekdialecten wordt deze boom nog altijd IJzerbeuk of Steenbeuk genoemd. In delen van Europa vindt men nog steeds oeroude Haagbeuken-bossen.

Een haagbeuk wordt vaak als een beuk gezien, maar een beuk en een haagbeuk zijn van een verschillende bomenfamilie.
De haagbeuk behoort tot de berkenfamilie De beuk behoort tot de beukenfamilie. Ingewikkelder wordt het als men gaat spreken over een haagbeuk en een beukenhaag

De haagbeuk met zijn ‘gezaagde’ bladrand kan 15 tot 20 meter worden. De boom is eerst piramidaal, maar wordt breed naarmate hij ouder wordt. Haagbeuken kunnen gemakkelijk 200 jaar oud worden.

Toepassing

Haagbeuken vindt je in veel straten en lanen. Deze soort wordt ook als haag veel toegepast.

Herkomst

Europa, Klein-Azië