Latijnse naam

Alnus spaethii

Nederlandse naam

Japanse Kaukasische els

Eigenschappen

De els is een boom die zich thuis voelt op vochtige plaatsen zoals beken, meertjes en moerassen. In waterrijke gebieden werd het hout van de els al gebruikt voor oeverbeschoeiing. Zo is Venetië voor een deel op houten palen gebouwd en dat hout is van de els. De Romeinen gebruikten Elzenhout om boten te maken.

Deze Japanse Kaukasische Els is een boom die zeer snel groeit en 15 tot 20 meter groot kan worden. Het blad is langwerpig tot eirond.

De els staat in Leudal op diverse locaties, maar vandaag de dag planten we elzen waar deze plaats hebben. Deze boomsoort produceert nl. natuurlijk vuil zoals bloei, stuifmeel, nootjes en blad. Dit is met bepaalde perioden te zien in het straatbeeld.

Toepassing

De boom wordt geplant in brede straten en lanen.

Herkomst

Späth, Berlijn, 1908